Støtter

Dansk MPN Forening siger tak for støtten til:

  • Medlemmer, der bidrager aktivt i vores forening - i bestyrelsen, i vores Facebook-gruppe el. lign.
  • Medlemmer, der har givet økonomiske gaver til foreningen
  • Eksterne støtter

Eksterne støtter

Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation, der formidler tilskud fra tips- og lottomidler til vores forening og arbejder for at forbedre vilkårene for vores medlemmer og for medlemmer i patientforeninger for andre sjældne sygdomme. 

Novartis er et medicinalselskab, der producerer medicin til behandling af nogle af vores sygdomme og yder støtte til dele af foreningens arbejde.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Heinrich og Laurine Jessens Fond er en fond, der støtter sociale og sundhedsmæssige formål. 

Shire er et medicinalselskab, som bl.a. producerer Xagrid.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

Sweedish Orphan Biovitrum (SOBI) er et medicinalselskab, som har fokus på sjældne diagnoser.

BEMÆRK: Foreningen modtager fra og med 2016 ikke længere støtte fra SOBI, da selskabet ikke længere har MPN-sygdommene som fokusområde. 

Vi takker Comwell Roskilde for godt samarbejde om foreningens arrangementer. 


Se den støtte og de tilskud, Dansk MPN Forening har modtaget: