Viden om MPN-sygdommene

Her samler vi viden om MPN-sygdommene.

Dansk MPN Forening har en ambition om at have en hjemmeside og nogle sociale medieprofiler, som er stedet, hvor man kan være sikker på at få saglig og korrekt information om MPN-sygdommene.

Det arbejder vi hele tiden på og tilføjer jævnligt ny viden fra forskning m.v.

Dansk MPN Forening har gode kontakter til danske og internationale - bl.a. amerikanske og engelske - forskere og har derfor mulighed for fagligt at kvalificere den viden, vi præsenterer på vores hjemmeside og sociale medieprofiler.

Vi deler derfor så meget viden som muligt her på hjemmesiden.

BEMÆRK: Der er dog noget viden og nogle oplysninger, vi ikke kan dele uden at kompromittere aftaler med forskere, medlemmers persondata el.lign. Sådan viden er derfor anbragt i medlemsområdet, som kun medlemmer af foreningen kan tilgå.