Dansk MPN Forening

Fra PV-Foreningen til Dansk MPN Forening

Foreningen blev dannet i april 1997 af en gruppe mennesker med blodsygdommen Polycytæmi Vera (PV).

Formålet med oprettelsen af foreningen var at skabe et forum, hvor man kunne komme i kontakt med ligestillede og på den måde drage nytte af hinandens erfaringer med den kroniske sygdom.

Foreningen hed derfor de første år PV-Foreningen.

Gennem årene har foreningen udviklet sig til at omfatte alle de Philadelfia-kromosom-negative myeloproliferative sygdomme, Essentiel Trombocytose, Polycytæmi Vera og Primær Myelofibrose, og er blevet en anerkendt samarbejdspartner for de forskere, der ser en fordel i at have kontakt til et bredt udsnit af patienter landet over. Et samarbejde, der er til gavn for både dem og os.

Foreningen skiftede derfor i 2015 navn til Dansk MPN Forening. 

Hvad står MPN for?

MPN står for de MyeloProliferative Neoplasier og er et samlebegreb for de tre sygdomme. Myelos er græsk for marv. Proliferative betyder voksende/ gendannende. Med de myeloproliferative sygdomme menes altså de marvdannende sygdomme.

MPN anvendes også internationalt, med det engelske navn MyeloProliferative Neoplasms.

Derfor vil man som patient, der søger viden om sygdommene, hurtigt støde på forkortelsen MPN.

Foreningen har også søsterorganisationer i udlandet, der anvender MPN-forkortelsen - bl.a. MPN Norden. 

Foreningens aktiviteter

Foreningen udgiver et medlemsblad, afholder medlemsmøder og inviterer til foredrag.

Det meste af aktiviteten foregår på Sjælland, men vi er bevidste om, at medlemsskaren på den anden side af Storebælt også skal plejes. Vi har derfor kontaktpersoner i Jylland. Et af to årlige foredrag og alle generalforsamlinger afholdes i Jylland. Dog kan der være foredrag i forbindelse med årsmøder og lokale medlemsmøder, som afviger fra dette princip. Men årsmøder søges også placeret centralt i landet.