Dansk MPN Forening er en frivilligt drevet patientforening for blodsygdomme

Meld dig ind

Som medlem får du disse fordele:

Meld dig ind her: Indmeldelse

Nyheder

Nyt nyhedsbrev
(4. juli 2016)

Små sygdomme debatteret på Folkemødet
(23. juni 2016)

2 artikler i Jyllandsposten om MPN-sygdommene
(4. februar 2016)

Dansk MPN Forening holder nu også møder i Aalborg
(6. november 2015)

Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser
(14.-15. marts 2015)

Jakavi kan øge livskvaliteten
(Pressemeddelelse fra Novartis, december 2014)

Omtale af nyt lægemiddel til Myelofibrose (PMF)
(november 2012)

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan læse nyheder. Meld dig ind her: Indmeldelse)

Kommende aktiviteter

Medlemsmøde i Ølby
Tirsdag den 23. august 2016 kl. 13:30

Årsmøde i Svendborg (BEMÆRK! Kun tilmeldte medlemmer kan deltage. Tilmelding lukket.)
Lørdag den 10. september 2016 kl. 10:00 - søndag den 11. september 2016 kl. 13:00

Medlemsmøde i Aalborg
Lørdag den 24. september 2016 kl. 13:30

Foredrag med Hans Hasselbalch i Roskilde (BEMÆRK! Kun tilmeldte medlemmer kan deltage.)
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 13:00

BEMÆRK: Hans Hasselbalch har måttet melde afbud. Bestyrelsen arbejder på at finde ny foredragsholder.

Foredrag med Dorthe Rønnov-Jessen i Vejle (BEMÆRK! Kun tilmeldte medlemmer kan deltage.)
Lørdag den 12. november 2016 kl. 12:00

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan deltage i medlemsmøderne og møde andre i samme situation.
Meld dig ind her: Indmeldelse)